J., Vlatka
1 Turkulin, H., Jirouš-Rajković, V., Grbac, I., 1997: Površinska postojanost drvnih građevnih konstrukcija. Š.L. 11-12, s.617    pdf


                UNDER CONSTRUCTION