G., Ivica
1Turkulin, H., Jirouš-Rajković, V., Grbac, I., 1997: Površinska postojanost drvnih građevnih konstrukcija. Š.L. 11-12, s.617
2Grbac, I., 1999: Josip Štimac, dipl. inž. (1944 - 1999). Š.L. 11-12, s.620    PDF
3Grbac, I., R. Ojurović, 2005: Međunarodni kongres “XXII IUFRO World congress 2005”. Š.L. 9-10, s.531    PDF
4Grbac, Ivica, Renata Ojurović, 2006: IV Generalna skupština innovawood-a. Š.L. 3-4, s.150    PDF
5Grbac, Ivica, Renata Ojurović, 2006: Primjena nanotehnologije u industrijama baziranim na sektoru šumarstva. Š.L. 9-10, s.411
6Grbac, Ivica, Renata Ojurović, 2006: Međunarodna konferencija o nanotehnologiji. Š.L. 9-10, s.461    PDF
7Ojurović, R., I. Grbac, 2007: Kako ubrzati inovacije u šumarskom sektoru?. Š.L. 3-4, s.181    PDF


                UNDER CONSTRUCTION