Š., Viktor
1 Šegrt, V., M, Grubešić, 2005: Sokolarenje – tradicionalni način lova. Š.L. 1-2, s.103    pdf
2 Viktor Šegrt, Marijan Grubešić, 2005: Sokolarska oprema. Š.L. 7-8, s.409    pdf
3 Šegrt, V., 2005: Godišnja skupština međunarodne organizacije za sokolarenje i zaštitu ptica grabljivica (IAF) 2005. godine, Opocno. Š.L. 11-12, s.656    PDF
4 Šegrt, Viktor, E. Menđušić, G. Horvatović, M. Grubešić, K. Krapinec, 2006: Ozljeda ptica grabljivica – podaci za 2005. godinu. Š.L. 7-8, s.353    pdf
5 Krapinec, K., M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić, 2006: Trofejni parametri muflona (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) u državnom lovištu VIII/6 “Kalifront”. Š.L. 11-12, s.523    pdf


                UNDER CONSTRUCTION