Ž., Oto
1O. Žunko, 1959: Referat ing. O. Žunka na svečanom Plenumu Šumarskog društva Hrvatske. Š.L. 12, s.448    PDF
2Žunko O., 1962: VIII Zasjedanje Potkomisije FAO za koordinaciju šumarskih pitanja Mediterana. Š.L. 3-4, s.139    PDF
3Žunko O., 1962: VIII Zasjedanje Potkomisije FAO za koordinaciju šumarskih pitanja Mediterana (Zaključci). Š.L. 5-6, s.210    PDF
4O. Žunko, 1978: Razdjeljenje SR Hrvatske na oblasti prema stupnjevima učestalosti šumskih požara. Š.L. 1-3, s.41     PDF
5W. Tikkala - O. Žunko, 1978: Tehnološki transfer — proces za poboljšanje protupožarne zaštite šuma u SAD.. Š.L. 1-3, s.88     PDF
6O. Žunko, 1978: Španija i šumski požari. Š.L. 4-5, s.182    PDF
7O. Žunko, 1978: Rafael Mott, dipl. inž. šum.. Š.L. 8-10, s.421    PDF
8Žunko, O., 1980: K. S. MEGALOFONOS: Klasifikacija teritorija Grčke na prioritetna područja radi zaštite šuma od požara.. Š.L. 11-12, s.522    PDF
9Žunko, O., 1981: Šumski požari u Italiji.. Š.L. 1-2, s.88     PDF
10Žunko, O., 1995: MIRKO ŠPIRANEC, dipl. inž. šum.. Š.L. 3, s.115    PDF


                UNDER CONSTRUCTION