ŽUKINA, Ivan
1 Ing. Ivan Žukina, 1935: Britansko drvno tržište.. Š.L. 6, s.272    PDF
2 Ing. I. Žukina, 1952: Šumarska konferencija Britanske zajednice naroda. Š.L. 7, s.248    PDF
3 Žukina ing. Ivan, 1955: Fitocenološko-instruktiona ekskurzija na području Like. Š.L. 1-2, s.44     PDF
4 Ing. Ivica Žukina, 1956: Instruktivna ekskurzija ličkih šumara u prašume Ličke Plješivice. Š.L. 1-2, s.56     PDF
5 I. Žukina, 1959: Rad Šumarskog kluba Varaždin u 1958. g.. Š.L. 1-3, s.61     PDF
6 Žukina Ivan, 1960: Rad šumarskog kluba Varaždin u 1959. godini. Š.L. 7-8, s.264    PDF
7 Žukina I., 1964: Uloga šumarstva i lovstva u turizmu.. Š.L. 1-2, s.71     PDF
8 Žukina I., 1967: Ing. Mihić Josip. Š.L. 1-2, s.80     PDF
9 Žukina I., 1968: Uz 10-godišnjicu Šum. društva Zagorje u Varaždinu. Š.L. 1-2, s.73     PDF
10 Žukina, I., 1972: Stanje i problemi šuma varaždinske regije. Š.L. 7-8, s.282    PDF
11 Žukina, I., 1979: Smijemo li dopustiti propast parka i dvorca Opeka?. Š.L. 9-10, s.483    PDF
12 Žukina, I., 1981: Planinari šumar kao suradnici. Š.L. 1-2, s.95     PDF


                UNDER CONSTRUCTION