Z., Lajoš
1Lj. Zsuffa, 1951: Katastrofalno propadanje bukve u Istočnoj Kanadi. Š.L. 5, s.210    PDF
2Lj. Zsuffa, 1951: Što uvjetuje prirodnu otpornost borovine prema truleži. Š.L. 6, s.244    PDF
3Lj. Zsuffa, 1951: Trulež na živom stablu. Š.L. 8-10, s.334    PDF
4Lj. Zsuffa, 1951: Otpornost nekih speciesa i hibrida pitomog kestena prema raku. Š.L. 8-10, s.346    PDF
5Zsuffa ing. Lajoš, 1954: Rakavost bagremovih stabala. Š.L. 5-6, s.232    PDF
6Vidaković M. i Žufa L., 1966: Sačuvanje genofonda prirodnih šuma za genetska istraživanja. Š.L. 1-2, s.55     PDF
7Žufa L. i Živanov N., 1966: Pokazatelji značajnosti i specifičnosti odnosa: tip zemljišta klon topole. Š.L. 1-2, s.137    PDF


                UNDER CONSTRUCTION