ZLATARIĆ, Boris
1 B. Zlatarić, 1948: Ing. M. Krstić: Važnije bolesti šumskih biljaka u rasadnicima. Š.L. 5-6, s.191    PDF
2 B. Zlatarić, 1948: Ing. Ciril Jeglič: Kako prepoznamo golo drevje. Š.L. 7, s.248    PDF
3 B. Zlatarić, 1948: Ščerbinovski: Sezonske pojave u prirodi. Š.L. 7, s.248    PDF
4 B. Zlatarić, 1948: Jedan specijalni način prirodnog pomlađivanja smreke. Š.L. 9-10, s.322    PDF
5 Ing. B. Zlatarić, 1949: Uloga šumarstva u borbi za povećani i stabilan prinos poljoprivrednih kultura u SSSR-u. Š.L. 1-2, s.25     PDF
6 B. Zlatarić, 1949: W. G. Sheat, Propagation of trees shrubs and conifers. Š.L. 6-7, s.255    PDF
7 Ing. B. Zlatarić, 1949: Problem klasifikacije stabala u sastojini. Š.L. 10-11, s.325    PDF
8 ing. B. Zlatarić, 1950: Neka osnovna pitanja sjemenarske politike u šumarstvu. Š.L. 11, s.427    PDF
9 B. Zlatarić, 1950: Fukarek: Raširenje poljskog ili lučkog jasena. Š.L. 11, s.457    PDF
10 B. Zlatarić, 1950: Panov: O fiziološkoj zrelosti bora kod nas. Š.L. 11, s.458    PDF
11 B. Zlatarić, 1950: Internacionalni botanički kongres u Stockholmu. Š.L. 11, s.464    PDF
12 Ing. B. Zlatarić., 1952: Efekti promjene fotoperiodizma kod bijelog duda, bagrema i provenijencije crnog bora. Š.L. 7, s.229    PDF
13 Ing. B. Zlatarić, 1953: Neke savremene metode razmnožavanja domaćih topola. Š.L. 6, s.255    PDF


                UNDER CONSTRUCTION