ZIKMUNDOVSKY, Ferdo
1Zikmundovsky F., nadšumar, 1877: O utamanjivanju grabežljive zvjeradi.. Š.L. 2, s.122    PDF
2Zikmundovski, nadšumar, 1877: Gradiška imovna obćina sa šumarskoga stanovišta.. Š.L. 3, s.189    PDF
3napisao Ferd. Zikmundovsky, c. kr. nadzornik šumarstva za Dalmaciju, 1882: Spomenica o upravi i stanju imovnih obćina. Š.L. 2, s.67     PDF
4napisao F. Zikmundovsky, šum. nadzornik u Zadru, 1882: Eucalyptus. Š.L. 3, s.152    PDF
5Priobćuje Ferdo Zickmundovsky, c. kr. zemalj. šum. nadzornik, 1885: Šumarstvo u Dalmaciji.. Š.L. 4, s.141    PDF
6Piše Zikmundovsky., 1898: Šumarski muzej u Zagrebu.. Š.L. 8-9, s.297    PDF


                UNDER CONSTRUCTION