ZIANI, Petar
1Ing. Ziani, 1947: Privatni šumski posed i zadrugarstvo. Š.L. 4-5, s.99     PDF
2Ing. P. Ziani, 1947: O osnovama organizacije naučno-istraživačkog šumarskog rada. Š.L. 7-8, s.222    PDF
3Ing. P. Ziani, 1948: Razvoj naučnih istraživanja u šumarstvu Jugoslavije. Š.L. 9-10, s.305    PDF
4ing. P. Ziani, 1951: Značaj metodike kod planiranja šumsko-meliorativnih radova. Š.L. 3-4, s.109    PDF
5Ziani ing. P., 1955: Nauka o biljnim zajednicama — osnova savremenog šumarstva. Š.L. 11-12, s.422    PDF
6Ing. P. Ziani, 1957: Šumske melioracije jako podzoliranih degradiranih površina hrastovog kontinentalnog područja. Š.L. 5-6, s.169    PDF
7P. Ziani, 1962: Melioracija degradiranih pašnjaka sa kulturama šumskog krmnog drveća, grmlja i niskog drvenastog žbunja. Š.L. 5-6, s.156    PDF
8Ziani P., 1964: Uvjeti rentabiliteta rekonstrukcije degradiranih, malovrijednih i slaboproizvodnih šuma na području SR Hrvatske.. Š.L. 5-6, s.173    PDF
9Ziani P., 1964: Problemi uzgoja koza u Jugoslaviji.. Š.L. 7-8, s.277    PDF
10Ziani, P., 1986: Novi aspekti problema uzgoja divljih koza. Š.L. 1-2, s.45     PDF


                UNDER CONSTRUCTION