ZEZULKA, Ivan
1Piše J. Zezulka, kr. šumar., 1885: Naše lugarsko osoblje i pitanje ustrojstva lugarnice.. Š.L. 5, s.206    PDF
2Izvješćuje kr. šumar J. Zezulka., 1885: O šumskih prodaja u obće, a napose o prodaja sa naknadnom premjerbom.. Š.L. 7-8, s.304    PDF
3Piše J. Zezulka, kr. šumar., 1885: Jedna o trovanju zvjeradi strihninom.. Š.L. 9, s.370    PDF
4Razpravlja J. Zezuljku, kr. šumar, 1886: K nacrtu osnove novog šumskog zakona.. Š.L. 2, s.61     PDF
5Piše J. Zezulka, 1886: Naši bukvici, njihova uporaba i unovčenje.. Š.L. 8-9, s.341    PDF
6Piše Zezulka, 1915: Proreda posavskih hrastika.. Š.L. 1-2, s.24     PDF


                UNDER CONSTRUCTION