Z., Juraj
1Zelić, J., 1998: Preborni oblik gospodarenja šumskim sastojinama bukve i jele na Papuku (ekološki pristup). Š.L. 7-8, s.339
2Zelić, J., 1998: Pitanje autoktonosti i dalji uzgoj pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) u Požeškom gorju. Š.L. 11-12, s.525
3Zelić, J., Benčić, P., 1999: Pokus lokalnih populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Požeškoj kotlini. Š.L. 5-6, s.227
4Zelić, J., 2000: Tisa (Taxus baccata L.), rijetka vrsta drveća Požeškoga gorja. Š.L. 1-2, s.41
5Zelić, J., 2000: Prilog raspravi o teoriji rasta, prirasta i održivog razvoja. Š.L. 9-10, s.515
6Zelić, J., Međugorac, K., 2001: Ovisnost gustoće prostornog drva nekih autoktonih vrsta drveća o razdoblju prirodnog sušenja. Š.L. 5-6, s.263
7Zelić, J., 2001: Uloga dudovog svilaca (Bombyx mori) i bijelog duda (Morus alba) u svilogojstvu i svilarstvu. Š.L. 7-8, s.413
8Zelić, J., Međugorac, K., 2002: Prilog poznavanju gospodarenja crvenim hrastom (Quercus borealis maxima Sarg.). Š.L. 5-6, s.287
9Zelić, J., 2002: Primjena Hohenadlove metode za kontrolu obračuna volumena sastojine i provjeru tarifnog niza. Š.L. 7-8, s.391
10Zelić, J., 2003: Problematika gospodarenja prebornim sastojinama bukve i jele (Abieti – Fagetum pannonicum Rauš 1969) na Papuku. Š.L. 1-2, s.11
11Zelić, J., Pauča, B., 2003: Prilog određivanju normala za mješovite preborne sastojine u panonskim šumama bukve i jele. Š.L. 7-8, s.389
12Zelić, J., 2004: Preliminarne sortimentne tablice za hrast sladun (quercus frainetto ten). Š.L. 7-8, s.431
13Zelić, J., 2005: Prilog modeliranju normaliteta regularnih srednjodobnih bukovih sastojina (EGT–II–D–10). Š.L. 1-2, s.51
14Zelić, J., M. Stojić, 2005: Ovisnost gustoće prostornog drva poljskog jasena i hrasta lužnjaka o prirodnom sušenju. Š.L. 3-4, s.157
15Zelić, J., 2005: Prilog istraživanju metode prorede jednodobnih bukovih sastojina. Š.L. 9-10, s.463
16Juraj Zelić, 2006: Utjecaj intenziteta proreda na vrijednost etata u starijoj bukovoj sastojini. Š.L. 1-2, s.9
17Zelić, Juraj, 2006: Prilog izračunavanju vrijednosti drva na panju (šumska taksa) jednodobnih sastojina hrasta kitnjaka. Š.L. 3-4, s.113
18Zelić, Juraj, 2006: Raste li drveće u šumi po pravilima zlatnog reza i Fibonaccijevog niza?. Š.L. 7-8, s.331


                UNDER CONSTRUCTION