WESSELY, Josip Josef
1 Wessely Josip, 1877: Kras hrvatske krajine i kako da se spasi, za tiem kraško pitanje uploške.. Š.L. 2, s.57     PDF
2 JosipWessely, glavni nadzornik dobara i ravnatelj Šumarske akademije, 1879: Prilog družtvenomu organu hrv.-slav. šumarskoga družtva: Naše današnje stanje o brstu i brstiku. Š.L. 5, s.231    PDF


                UNDER CONSTRUCTION