VUKELIĆ, Marko - Maka
1Vukelić, M., 1999: Minirana područja Uprave šuma Gospić. Š.L. 7-8, s.382    PDF
2Vukelić, M., 1999: Zaštićeni objekti prirode: Prašuma "Devčić Tavani". Š.L. 11-12, s.589    PDF
3Vukelić, M., 2000: Osvrt na obnovu prirodnih sastojina. Š.L. 3-4, s.227    PDF
4Vukelić, M., 2000: Otočka imovna općina. Š.L. 9-10, s.533
5Vukelić, M., 2001: Osvrt na intenzivne kulture crnogorice u Lici. Š.L. 3-4, s.185
6Vukelić, M., 2001: Laudonov gaj. Š.L. 7-8, s.425
7Vukelić, M., 2002: Osvrt na floristička istraživanja Velebita - Ljudevit Rossi. Š.L. 1-2, s.109    PDF
8Medak, J., Slade, D., Vukelić, M., Medvedović, J., 2002: Šume hrasta lužnjaka u predjelima "Premužno jezero" i "Crno jezero" u Lici. Š.L. 5-6, s.251
9Vukelić, M., 2002: Pašarenje na Velebitu. Š.L. 5-6, s.299


                UNDER CONSTRUCTION