VRDOLJAK, Žarko
1Vrdoljak ing. Žarko, 1954: Nekoliko napomena za uzgoj rašeljke. Š.L. 7, s.333    PDF
2Vrdoljak ing. Žarko., 1954: Primjer podizanja vrijednosti medunčevih šikara pomoću cedra (Fourchy-Lemps). Š.L. 7, s.339    PDF
3Ing. Žarko Vrdoljak, 1956: O mogućnosti uzgoja eukalipta u našem Primorju. Š.L. 5-6, s.143    PDF
4Vrdoljak Ž., Jedlovski D., 1965: Šumarstvo Dalmacije u periodu 1945—1965. g.. Š.L. 11-12, s.499    PDF
5Vrdoljak Ž., 1967: Istraživanja o uzgoju sadnica košćele i rašeljke. Š.L. 5-6, s.232    PDF
6Ž. Vrdoljak, 1977: Bolji dani za šume na Kršu.. Š.L. 8-9, s.394    PDF
7Vrdoljak, Ž., 1979: ANTE RADOVČIĆ. Š.L. 7-8, s.399    PDF
8Vrdoljak, Ž., 1980: Suvremena kretanja u šumarstvu d preradi drva u Dalmaciji. Š.L. 9-10, s.437    PDF
9Vrdoljak, Ž., Topić, V., 1990: Korištenje degradiranih šumskih površina na kršu za potrebe stočarstva. Š.L. 1-2, s.71     PDF
10Vrdoljak, Ž., 1991: PETAR ZIANI, dipl. inž. šum. (1906—1990). Š.L. 1-2, s.98     PDF
11Vrdoljak, Ž., 1996: Park šuma Marjan, razvoj, sadašnje stanje i smjernice za budući tretman. Š.L. 7-8, s.307
12Vrdoljak, Ž., 2002: Oleg Vrtačnik (1926 - 2002). Š.L. 5-6, s.354    PDF


                UNDER CONSTRUCTION