VRBANIĆ, Mijo
1Vrbanić Mijo, tajnik, 1877: Stanje družtvene blagajne.. Š.L. 2, s.131    PDF
2Razpravlja M. Vrbanić, 1889: Kojih se načela valja držati pri provedbi radnja oko uredjenja šuma ?. Š.L. 7, s.287    PDF
3Vrbanić Mijo, 1890: 40-godišnjica kr. šumarnika Antuna Soretića. Š.L. 12, s.529    PDF
4Piše Mijo Vrbanić, kr. vlad. šumarski nadzornik., 1892: III. ustrojstvo imovnih obćina u bivšoj hrv.-slavon. vojnoj Krajini.. Š.L. 3, s.104    PDF


                UNDER CONSTRUCTION