V., Vencl
1 Tomanić, S., Hitrec, V., Vondra, V., 1980: Mogućnosti primjene sistema određivanja radnog vremena sječe i izrade drva u Šumskom gospodarstvu »Josip Kozarac« u Novoj Gradiški. Š.L. 11-12, s.487    PDF
2 Vondra, V., 1984: Pripreme za nastup na XVIII kongresu IUFRO. Š.L. 11-12, s.537    PDF
3 Vondra, V., 1989: Ovisnost prekida rada o metodi rada pri sječi i izradi drva. Š.L. 3-5, s.133    PDF
4 Vondra, V., 1989: Utjecaj metode rada i ekološko-gospodarskog tipa šume na strukturi radnog vremena i proizvodnost rada pri sječi i izradi jelovine. Š.L. 11-12, s.603    PDF
5 Vondra, V., Blaszev, Z., 1996: Preustrojstvo u mađarskom šumarstvu poslije društvenih promjena 1990. godine. Š.L. 1-2, s.55     pdf
6 Biškup, J., Vondra, V., 1996: Sociološka analiza javnog mišljenja žitelja priobalnog područja za projekt zaštite i obnove priobalnih šuma. Š.L. 5-6, s.243    pdf
7 Vondra, V., 1997: Hrvatski šumarski životopisni leksikon (HŠŽL), Svezak 2. (G - K), Zagreb 1997.. Š.L. 9-10, s.550    PDF
8 Vondra, V., 1998: Strategija razvoja šumarstva Češke republike i tijek njenoga ostvarenja. Š.L. 1-2, s.31     pdf
9 Šporčić, M., Vondra, V., 2001: Magistarski radovi, obranjeni na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, unapređuju šumarstvo!. Š.L. 7-8, s.391    pdf
10 Vondra, V., 2004: Osvrt i mišljenje o okončanom izdavačkom poduhvatu Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Š.L. 7-8, s.457    PDF
11 Vondra, V., Martinić, I., Šporčić, M., 2004: Uz prvu obljetnicu smrti prof. dr. sc. Simeuna Tomanića. Š.L. 9-10, s.593    PDF


                UNDER CONSTRUCTION