VLAINIĆ, Oliver
1 Vlainić, O., 2004: 50 godina Hrvatskoga šumarskog društva Ogranka Karlovac 1953 – 2003.. Š.L. 1-2, s.88     PDF
2 Vlainić, O., 2005: Stručno-turistička ekskurzija HŠD-a ogranak Karlovac u Belgiju i Irsku. Š.L. 3-4, s.229    pdf
3 Vlainić, O., 2005: Događanja od 11. do 16. lipnja 2005.. Š.L. 5-6, s.299    pdf
4 Vlainić, Oliver, 2006: Ivo Franjković. Š.L. 9-10, s.464    PDF
5 Vlainić, Oliver, 2008: Izlet karlovačkog ogranka HŠD-a na Medvednicu. Š.L. 9-10, s.484    PDF
6 Vlainić, Oliver, 2009: Izlet karlovačkog ogranka HŠD-a u Varaždin i Trakošćan. Š.L. 11-12, s.667    PDF
7 Vlainić, Oliver, 2009: Ekskurzija karlovačkog ogranka HŠD-a u Bosnu i Hercegovinu. Š.L. 11-12, s.671    PDF
8 Vlainić, Oliver, 2010: Spomen obilježja zaslužnim šumarima i šumarskim institucijama. Š.L. 7-8, s.428    PDF
9 Vlainić, Oliver, 2010: Mladen Tonković (1937 – 2010). Š.L. 7-8, s.439    PDF
10 Vlainić,Oliver, 2011: Zajedničke aktivnosti ogranaka Gospića i Karlovca u 2010. godini. Š.L. 1-2, s.80     PDF
11 Vlainić, Oliver, 2011: Ilija Bućan (1928–2011). Š.L. 5-6, s.333    PDF
12 Vlainić, Oliver, 2011: Višnja Topolovac (1941–2011). Š.L. 5-6, s.335    PDF
13 Vuletić, D., S. Krajter, O. Vlainić, 2011: Pregled stavova lokalnog stanovništva i korisnika o nedrvnim proizvodima i uslugama šuma. Š.L. 13, s.222    pdf
14 Vlainić, Oliver, 2012: Prva godina rada Sekcije za kulturu, sport i rekreaciju. Š.L. 1-2, s.97     PDF
15 Oliver Vlainić, 2014: KARLOVAČKI OGRANAK U POSJETU POLJSKOJ. Š.L. 1-2, s.97     pdf
16 Oliver Vlainić, 2014: KARLOVAČKI ŠUMARI U SLOVENIJI. Š.L. 5-6, s.329    PDF
17 Oliver Vlainić, 2014: Prof. BERISLAV POŽAR, dipl. ing. šum. (1943–2014). Š.L. 5-6, s.356    PDF
18 Oliver Vlainić, 2014: DVODNEVNA EKSKURZIJA OGRANKA KARLOVAC NA KRK I U SENJ. Š.L. 11-12, s.626    PDF
19 Oliver Vlainić, 2015: STRUČNO-POPULARNI SKUP U VOJNIĆU. Š.L. 3-4, s.193    PDF
20 Oliver Vlainić, 2015: ŠUMARSKI SEKTOR PREDSTAVLJEN U SABORU REPUBLIKE HRVATSKE. Š.L. 3-4, s.195    PDF
21 Oliver Vlainić, 2015: IZLOŽBA „POZDRAVLJAM TE ŠUMO“. Š.L. 7-8, s.403    PDF
22 Oliver Vlainić, 2015: HŠD OGRANAK KARLOVAC POSJETIO VOJVODINU. Š.L. 9-10, s.485    PDF
23 Oliver Vlainić, 2015: KAKO HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO PROMIŠLJA ŠUMARSTVO HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.572    PDF
24 Oliver Vlainić, 2015: PROTEKLIH 25 GODINA ŠUMARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.574    PDF
25 Oliver Vlainić, 2015: POŠTANSKE MARKE. Š.L. 11-12, s.578    PDF
26 Oliver Vlainić, 2016: 22. ALPE-ADRIA NATJECANJE. Š.L. 5-6, s.300    PDF
27 Oliver Vlainić, 2016: RAZMJENA POSJETA OGRANAKA VIROVITICE I KARLOVCA. Š.L. 7-8, s.418    PDF
28 Oliver Vlainić, 2017: MLADEN MEĐERAL (1967–2016). Š.L. 1-2, s.104    PDF
29 Oliver Vlainić, 2017: MLADEN ŠPIGELSKI (1932–2016). Š.L. 1-2, s.105    PDF
30 Miroslav Harapin, 2017: IVAN MARIČEVIĆ (1929–2016). Š.L. 1-2, s.107    PDF
31 Oliver Vlainić, 2017: STJEPAN LUKAČIĆ (1929–2016). Š.L. 1-2, s.108    PDF
32 Oliver Vlainić, 2017: EKSKURZIJA HŠD-A OGRANKA KARLOVAC U CRNU GORU I ALBANIJU. Š.L. 5-6, s.306    PDF
33 Oliver Vlainić, 2017: TERENSKI DIO 1. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-A 2017. GODINE. Š.L. 5-6, s.324    PDF
34 Oliver Vlainić, Ivica Milković, 2017: Mr. sc. GAŠPAR FABIJANIĆ, dipl. ing. šum. (1933. – 2017.). Š.L. 11-12, s.627    PDF
35 Oliver VLAINIĆ, 2018: JUBILARNO 20. SUDJELOVANJE HRVATSKE ŠUMARSKE EKIPE NA 50. EFNS-U (Antholz, Južni Tirol, Italija, 28. siječnja – 3. veljače 2018.). Š.L. 5-6, s.331    PDF
36 Oliver Vlainić, 2018: Stručna ekskurzija Upravnog odbora HŠD-a u Sloveniju (Posočje – dolinaSoče i Julijske Alpe). Š.L. 11-12, s.652    PDF
37 Oliver Vlainć, 2019: Petodnevna ekskurzija ogranaka Gospića i Karlovca u Rumunjsku. Š.L. 1-2, s.80     PDF
38 Oliver Vlainć, 2019: ŠIME RONČEVIĆ, dipl. ing. šum.(1943.-2019.). Š.L. 1-2, s.96     PDF
39 Oliver Vlainić, 2019: Hrvatska ekipa na zimskom natjecanju Alpe-Adria 2019. godine. Š.L. 5-6, s.279    PDF


                UNDER CONSTRUCTION