V., Jasenka
1 Vizentaner, J., 2004: Inventarizacija drveća i grmlja u Parku oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju. Š.L. 3-4, s.149    pdf
2 Vizentaner, J., 2005: Šteta od hladnoće. Š.L. 3-4, s.217    pdf
3 Vizentaner, J., 2005: Mikrobiološka gnojiva. Š.L. 5-6, s.365    pdf


                UNDER CONSTRUCTION