VAJDA, Zlatko
1Ing. Z. Vajda, 1931: Dr. Alfred Dengler: Waldbau auf ökologischer Grundlage.. Š.L. 3, s.131    PDF
2Ing. Z. Vajda, 1931: Dendrogeografska istraživanja.. Š.L. 9, s.404    PDF
3Zlatko Vajda, 1933: Studija o prirodnom rasprostranjenju i rastu smreke u Gorskom Kotaru.. Š.L. 4, s.217    PDF
4Dr. Z. Vajda., 1936: Dr. M. Marinović: Šumsko-privredna geografija, Beograd 1934,. Š.L. 5-7, s.346    PDF
5Dr. Z. Vajda, 1937: Bijeli jasen u prebornoj šumi na Kršu.. Š.L. 3, s.126    PDF
6Dr. Z. Vajda, 1938: Savremeni aparati za ispitivanje čistoće i klijavosti šumskog sjemenja.. Š.L. 10, s.506    PDF
7Dr. Z. Vajda, 1938: Institut za nauku o šumskom radu u Eberswalde-u.. Š.L. 11, s.585    PDF
8Dr. Z. Vajda, 1939: Problem rase kod osnivanja sastojina.. Š.L. 4-5, s.185    PDF
9Dr. Z. Vajda, 1939: Šumsko-uzgojne slike sa puta po Njemačkoj i Čehoslovačkoj.. Š.L. 8-9, s.414    PDF
10Dr. Z. Vajda, 1939: O racionalnoj organizaciji rada u šum. gospodarstvu.. Š.L. 11, s.608    PDF
11Dr. Z. Vajda, 1939: Neki podaci o znanstvenim šum. institutima u Njemačkoj i Čehoslovačkoj.. Š.L. 12, s.691    PDF
12Dr. Z. Vajda, 1940: G. F. Morozov — Prof. dr. J. Balen: Nauka o šumi.. Š.L. 9, s.468    PDF
13Z. Vajda., 1941: A. Dengler: Bericht über Kreutzungsversuche zwischen Trauben- und Stieleiche und zwischen europäischer und japanischer Lärche.. Š.L. 1, s.12     PDF
14D. Ing. Z. Vajda, 1941: Uzroci bespravne sječe drveta i njihovo uklanjanje.. Š.L. 3, s.100    PDF
15Dr. Z. Vajda., 1941: Temelji racionalizacije rada.. Š.L. 7, s.308    PDF
16Dr. Ž. Vajda, 1941: Šumarska stručna književnost o sječi i umjetnom pomladjivanju u bukovim sastojinama visokog uzgoja.. Š.L. 11, s.491    PDF
17Dr. Ing. Vajda, 1941: Osnivanje šumsko-gospodarskih oblasti.. Š.L. 12, s.519    PDF
18Dr. Zl. Vajda, 1942: Utjecaj šumsko-poljskog gospodarenja na fizikalna i kemijska svojstva tla.. Š.L. 1, s.19     PDF
19Dr. Zl. Vajda, 1942: Razmatranja o nekim uređajnim problemima prebornih šuma.. Š.L. 8-9, s.250    PDF
20Dr. Ing. Z. Vajda, 1943: O do sada primjenjivanim metodama kod uređivanje šum. sastojina državne šumarije u Ogulinu.. Š.L. 1, s.1     PDF
21Dr Zl. Vajda, 1943: Prirodni tok obnove požarom uništene prašume.. Š.L. 4, s.115    PDF
22Dr Zl. Vajda, 1943: Neki o zanimivi šumsko-uzgojni podatci iz djela Dr K. M. Müllera: Aufbau, Wachs und Verjüngung südeuropëischer Unvälder.. Š.L. 6, s.181    PDF
23Dr. Zl. Vajda, 1943: Ustanovljivanje drvnih gromada sastojina pomoću Laerovih skrižaljki oblikovisina i oblikovisinskih redova.. Š.L. 7-8, s.228    PDF
24Dr. Ing. Zl. Vajda, 1944: Uređenje drvnog tržišta u Njemačkom Reichu.. Š.L. 5-6, s.89     PDF
25Dr Ing. Zl. Vajda., 1944: Mogućnosti proizvodnje celuloznog drveta u našim šumama.. Š.L. 7-12, s.127    PDF
26Dr. Z. Vajda, 1945: Savremena razmatranja temeljnih šumsko-uređajnih problema. Povodom knjige: G. Baader »Forsteinrichtung als nachhaltige Betriebsführung und Betriebsplanung«, 1942.. Š.L. 1-12, s.90     PDF
27Dr. Z. Vajda, 1946: Pojava štetnih insekata u šumama NR Hrvatske. Š.L. 7-9, s.108    PDF
28Dr. Z. Vajda, 1947: Prvi pokus zaštite slavonskih šuma uništavanjem gusjenica iz aviona pomoću D.D.T. preparata. Š.L. 9, s.297    PDF
29Dr. Z. Vajda, 1948: Koji su uzroci sušenju hrastovih posavskih i donjopodravskih šuma. Š.L. 4, s.105    PDF
30Z. Vajda, 1948: Primjena kem. metoda kod uništavanja potkornjaka. Š.L. 9-10, s.319    PDF
31Dr. Z. Vajda, 1949: Važnost preventivnih mjera u suvremenoj zaštiti šuma. Š.L. 5, s.173    PDF
32Dr. Z. Vajda, 1949: Savremena šumska terapija. Š.L. 8-9, s.269    PDF
33Z. Vajda, 1950: Pet godina iskustva u suzbijanju hrušteva (njem.). Š.L. 12, s.513    PDF
34Z. Vajda, 1950: Wiesmann-Gasser: Utjecaj insekticida na pčele (njem.). Š.L. 12, s.514    PDF
35Z. Vajda, 1951: Dr. Željko Kovačević: Primijenjena entomologija I.. Š.L. 1-2, s.99     PDF
36Z. Vajda, 1951: Leibundgut H.: Biološka i gospodarska gledišta u švicarskom uzgajanju šuma. Š.L. 3-4, s.176    PDF
37Z. Vajda, 1951: Motorni zamagljivači u službi zaštite šuma. Š.L. 8-10, s.347    PDF
38Dr. Z. Vajda, 1952: Borba protiv sušenja brijestova. Š.L. 9, s.326    PDF
39Vajda dr. Zlatko, 1954: O sriježi ili golomrazici. Š.L. 2-3, s.117    PDF
40Vajda dr. Zlatko, 1954: Prilog poznavanju historije postanka našeg golog krša. Š.L. 4, s.166    PDF
41Vajda dr. Zlatko, 1954: Biotski faktori edafskog sloja šumske biocenoze. Š.L. 5-6, s.236    PDF
42Vajda dr. Zlatko, 1954: Jordan: Opadanje prirasta i degradacija tla uslijed opadanja razine donje vode. Š.L. 5-6, s.285    PDF
43Vajda dr. Zlatko, 1954: Moljac jelovih iglica u sastojinama Gorskog Kotara. Š.L. 9-10, s.527    PDF
44Vajda dr. Z., 1955: Deset godina pošumljavanja i melioracija u NR Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.436    PDF
45Vajda dr. Zlatko, 1955: Stanje bukovih sastojina na Učki. Š.L. 11-12, s.579    PDF
46Dr Zlatko Vajda, 1956: Iz historije gospodarenja sa šumama na Fruškoj gori. Š.L. 3-4, s.125    PDF
47Vajda Z., 1958: Još jedan uspjeh u biološkoj borbi protiv štetnika (prema Scientific American, 1956.). Š.L. 7-9, s.311    PDF
48Vajda Z., 1958: Prof. dr. Ž. Kovačević: Primjenjena entomologija. Šumski štetnici III. knjiga, Zagreb, 1956.. Š.L. 11-12, s.450    PDF
49Z. Vajda, 1959: Uvođenje suvremenih metoda u borbi protiv šumskih požara u SAD. Š.L. 4-5, s.163    PDF
50Vajda Zlatko, 1960: Krahl—Urban: Šumarska monografija hrasta lužnjaka i kitnjaka. Š.L. 1-2, s.44     PDF
51Vajda Z., 1962: Sprečavanje unošenja i širenja novih štetnika po našim šumama. Š.L. 3-4, s.129    PDF
52Vajda Z., 1962: Prof. dr J. Kišpatić i ing. A. Böhm: Primjena herbicida u šumarstvu. Š.L. 8, s.288    PDF
53Vajda Z., 1966: Primjena otrovnih kemijskih sredstava u zaštiti šuma i njihov utjecaj na prirodne biocenoze, ljude i životinje. Š.L. 5-6, s.265    PDF
54Vajda Z., 1966: Uzgoj otpornih smrekovih sastojina u Gorskom Kotaru. Š.L. 11-12, s.533    PDF
55Vajda Z., 1967: Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.269    PDF
56Vajda Z., 1968: Naučno-istraživačke studije o sušenju hrastika. Š.L. 3-4, s.122    PDF
57Zlatko Vajda, 1969: Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj god. 1967. i 1968.. Š.L. 7-8, s.258    PDF
58Vajda, Z., 1970: Problem zaštite šuma od požara u SR Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.92     PDF
59Z. Vajda, 1973: Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj 1969, 1970. i 1971. godine. Š.L. 3-4, s.96     PDF
60Vajda, Z., 1975: Razarajuće djelovanje herbicida defolijanata na tropske vlažne šume. Š.L. 4-6, s.195    PDF
61Z. Vajda, 1975: Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj 1972—1974. god.. Š.L. 7-10, s.332    PDF
62Zl. Vajda, 1977: Potencijalna sposobnost šume kao regulacijski hidrološki činilac vodenih tokova. Š.L. 8-9, s.370    PDF
63M. Androić, Z. Vajda, 1978: PROF. DR ŽELJKO KOVAČEVIĆ — veliko ime entomološke znanosti Hrvatske i Jugoslavije. Š.L. 11-12, s.505    PDF
64Vajda, Z., 1980: Utjecaj klimatskih faktora na rast i zdravstveno stanje naših šuma. Š.L. 1-2, s.61     PDF


                UNDER CONSTRUCTION