U., Milutin
1Piše Mil. Urbani., 1899: O upotrebi drva u modernoj kemijskoj industriji.. Š.L. 9, s.449    PDF
2Piše: Milutin Urbani, 1900: Nešto iz kemije drva.. Š.L. 3, s.125    PDF
3Piše Milutin Urbani, kemičar, 1900: O pripravljanju svile iz drvne staničevine.. Š.L. 6, s.345    PDF
4Priobćio Milutin Urbani, 1900: O impregniranju i pripremi neizgorivog drva.. Š.L. 11, s.599    PDF
5Urbany M., 1903: Toplotni efekat drva.. Š.L. 10, s.501    PDF
6Piše M. Urbani, 1914: Može li šumsko drveće primati atmosferski dušik?. Š.L. 8-9, s.376    PDF
7Piše profesor M. Urbani, Križevci, 1915: Šume i oborine.. Š.L. 9-10, s.252    PDF


                UNDER CONSTRUCTION