UGRENOVIĆ, Aleksandar stariji
1Piše Aleksa Ugrenović, 1893: Pismo iz Banovine.. Š.L. 4, s.148    PDF
2Piše Aleksander Ugrenović, 1894: Prilog za uredjenje knjigovodstva i blagajničkoga rukovanja kod gospodarstvenih ureda imovnih obćina bivšeg krajiškog područja i kontrole kod kr. zemaljske vlade.. Š.L. 10-11, s.486    PDF
3Piše Aleksander Ugrenović, protustavnik II. banske imovne obćine, 1899: Nepotrošive šumske glavnice (imovinske matice) imovnih obćina oproštene su od plaćanja pristojbenoga jednačka (takmine).. Š.L. 5, s.260    PDF
4Piše Aleksander Ugrenović, protustavnik-računovodja 2. banske imovne obćine., 1899: Predlog za ustrojenje uzgojne zaklade za djecu šumarskih činovnika u Hrvatskoj i Slavoniji.. Š.L. 6, s.308    PDF
5Od A. Ugrenovića st., 1906: Ukinuće službovnih jamčevina.. Š.L. 8-9, s.329    PDF
6Priopćio Dr. Aleksander Ugrenović, kr. kot. šumar, 1916: Procjenbeni je elaborat sastavni dio kupo-prodajnoga ugovora.. Š.L. 11-12, s.369    PDF


                UNDER CONSTRUCTION