TURKALJ, Zlatko
1 Piše Z. Turkalj, 1912: Njekoliko o imenima šumskih predjela.. Š.L. 11, s.449    PDF
2 Napisao : Zlatko Turkalj, kot. šumar, 1919: Na Bjelolasici. Š.L. 1-2, s.40     PDF
3 Napisao: Z. Turkalj, kot. šum., 1919: Pitanje šumarske terminologije.. Š.L. 9-10, s.277    PDF
4 Priopćio: Ing. forest Z. Turkalj, 1920: Pabirci momenklature za šumsku zoologiju.. Š.L. 8, s.186    PDF
5 Ing. Z. Turkalj, 1923: Štete od vukova. Š.L. 5, s.299    PDF
6 Ing. Turkalj, 1923: Nauka o lovu na šumarskom fakultetu. Š.L. 6, s.370    PDF
7 Ing. Turkalj, 1923: O lovačkim službenim puškama. Š.L. 6, s.372    PDF
8 Ing. Turkalj Zlatko (0gulin) , 1924: Tamanjenje vukova. Š.L. 11, s.596    PDF
9 Ing. Zlatko Turkalj [Ogulin], 1926: Šumsko oruđe.. Š.L. 6, s.353    PDF
10 Zlatko Turkalj, 1927: Kako se montira rogovlje. Š.L. 6, s.296    PDF
11 Ing. Z. Turkalj, 1928: Obrazovanje lovačkog osoblja.. Š.L. 3, s.150    PDF
12 Ing. Z. Turkalj, 1928: Smolarenje u narodu.. Š.L. 6-7, s.285    PDF
13 Ing. Z. Turkalj, 1931: A što je sa lovačkim osobljem.. Š.L. 1, s.24     PDF
14 Ing. Z. Turkalj., 1932: Prof. Dr. M. Marinović: Privredni značaj lova u Jugoslaviji.. Š.L. 8-9, s.537    PDF
15 Ing. Z. Turkalj, 1932: Privredni značaj lova u Jugoslaviji.. Š.L. 12, s.735    PDF
16 Ing. Z. Turkalj, 1933: Novi zakon o lovu.. Š.L. 9, s.544    PDF
17 Ing. Z. Turkalj, 1933: Pravilnik za upravljanje lovišta krajiških imovnih općina.. Š.L. 12, s.723    PDF
18 Zlatko Turkalj, 1934: Kralj Aleksandar. (pjesma). Š.L. 11, s.539    PDF
19 Ing. Z. Turkalj, 1935: Ing. Mihajlu Finkeu in memoriam.. Š.L. 8, s.414    PDF
20 Ing. Z. Turkalj, 1936: Prilog biologiji velikog tetrijeba.. Š.L. 9, s.479    PDF
21 Ing. Z. Turkalj, 1937: Iz predistorije Ogulinske imovne općine.. Š.L. 2, s.93     PDF
22 Ing. Z. Turkalj, 1938: Prilog biologiji velikog tetrijeba.. Š.L. 1, s.23     PDF
23 Ing. Z. Turkalj, 1938: O specifičnim odlikama, težini i jačini naše divljači.. Š.L. 6, s.312    PDF
24 Ing. Z. Turkalj, 1939: Mravi i šišmiši kao čuvari šuma.. Š.L. 4-5, s.236    PDF
25 Ing. Z. Turkalj, 1939: Krutzsch-Loetsch: Hulzvorrats-inventur und Leistungsprüfung der naturgemässen Waldwirtschaft. Neudamm 1938.. Š.L. 7, s.400    PDF
26 Ing. Z. Turkalj, 1939: Divljač u odnosu prema vremenskim prilikama.. Š.L. 11, s.656    PDF
27 Ing. Z. Turkalj, 1940: Ing. Ivo Čeović: Lovstvo.. Š.L. 8, s.424    PDF
28 Ing. Z. Turkalj, 1941: Prilog poviesti našeg šumarstva.. Š.L. 8-9, s.387    PDF
29 Ing. Z. Turkalj, 1941: Što bi valjalo poduzeti, da se podigne lovno gospodarstvo u okviru šumskog gospodarstva.. Š.L. 10, s.441    PDF
30 Ing. Zlatko Turkalj, 1946: Šumar kao lovac. Š.L. 1-6, s.46     PDF
31 Ing. Zlatko Turkalj, 1946: Neprijatelji korisne divljači iz reda sisavaca i ptica. Š.L. 10-11, s.165    PDF
32 Ing. Z. Turkalj, 1947: O ishrani jelenske i srneće divljači. Š.L. 4-5, s.147    PDF
33 Ing. Z. Turkalj, 1949: Prilog pitanju plemenitih javora. Š.L. 3-4, s.122    PDF
34 Z. Turkalj, 1977: Prilog poznavanju biologije tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus) u Hrvatskoj. Š.L. 5-7, s.306    PDF


                UNDER CONSTRUCTION