TOMEK, Rudolf
1Tomek, R., 1970: Kramar Slava. Š.L. 11-12, s.442    PDF
2Tomek, R., 1986: Proslava 30 godina rada Šumarskog društva u Koprivnici. Š.L. 9-10, s.482    PDF
3Tomek, R., 1986: Vinko ŠKORJANEC, dipl. inž.. Š.L. 9-10, s.497    PDF
4Tomek, R., 1990: Hrast vrijedan pažnje. Š.L. 6-8, s.223    PDF
5Tomek, R., 1997: U posjeti Sloveniji. Š.L. 7-8, s.455    PDF
6Tomek, R., 1999: Zlatni pir apsolvenata šumarstva. Š.L. 7-8, s.396    PDF
7Tomek, R., 1999: Zlatni pir apsolvenata šumarstva. Š.L. 11-12, s.599    PDF
8Tomek, R., 1999: Stjepan Ivković, dipl. inž. šum. (1925 - 1998). Š.L. 11-12, s.618    PDF
9Tomek, R., 2002: Sastanak apsolvenata šumarstva. Š.L. 7-8, s.427    PDF
10Tomek, R., 2003: Sastanak šumara diplomanata 1949/1950. godine. Š.L. 5-6, s.326    PDF


                UNDER CONSTRUCTION