TOMAŠEVSKI, Stanislav
1ing. S. Tomaševski, 1951: Jak napad Fusariuma u šumskom rasadniku u Puli. Š.L. 8-10, s.337    PDF
2ing. S. Tomaševski, 1951: Dva pršljena u jednoj vegetacionoj periodi na alepskom boru. Š.L. 11, s.379    PDF
3Ing. S. Tomaševski, 1952: Medunac tjera tri izbojka u jednoj vegetacijskoj periodi. Š.L. 1-3, s.66     PDF
4Ing St. Tomaševski, 1952: Jesenska sjetva alepskog bora, crnog bora I čempresa u rasadniku. Š.L. 5-6, s.164    PDF
5Ing. S. Tomaševski, 1952: Sušenje vrhova kod smrče u području gospodarske jedinice Ravna Gora. Š.L. 9, s.335    PDF
6Ing. S. Tomaševski, 1953: Nekoliko riječi o mogućnosti trušenja smrčinih češera na suncu. Š.L. 1, s.50     PDF
7Ing. S. Tomaševski, 1953: Xyloterus signatus napada bukvu. Š.L. 3, s.145    PDF
8Ing. Stanko Tomaševski, 1956: Masovno ugibanje brijesta u gosp. jed. Ravna Gora. Š.L. 1-2, s.42     PDF
9Ing. Stanko Tomaševski, 1956: Mogućnost sijanja naklijalog jelovog sjemena. Š.L. 5-6, s.183    PDF
10Tomaševski S., 1958: U kojim debljinskim razredima i na kojim ekspozicijama dolazi najveći broj jelovih sušaca i izvala.. Š.L. 7-9, s.278    PDF
11Tomaševski S. , 1958: Učešće i raspored neprave srži bukovih stabala u gospodarskoj jedinici Ravna gora.. Š.L. 11-12, s.407    PDF
12Tomaševski S., 1959: Prirast rakavih jelovih stabala. Š.L. 1-3, s.46     PDF
13Tomaševski S., 1959: Prilog određivanju minimalnih masa poslije sječe u perebirnoj šumi. Š.L. 4-5, s.124    PDF
14Tomaševski S., 1959: Debljinski prirast i vrijeme prijelaza jelovih stabala u fitocenozi bukve s jelom u gospodarskoj jedinici Ravna Gora. Š.L. 6-7, s.176    PDF
15Tomaševski S., 1959: Odnos debljinskog prirasta gorskog brijesta i bukve u gosp. jed. »Ravna Gora«. Š.L. 10-11, s.364    PDF
16Tomaševski Stanko, 1960: Gubitak na prirastu kod bukve uslijed promrznuća lišća. Š.L. 3-4, s.65     PDF
17Tomaševski Stanko, 1960: Odnos prirasta gorskog javora i bukve u gospodarskoj jedinici Ravna Gora. Š.L. 5-6, s.166    PDF
18Tomaševski, S., Rajković, V., 1999: Dragutin Drago Kirasić, dipl. inž. (21. 9. 1923 - 20. 6. 1998). Š.L. 1-2, s.89     PDF


                UNDER CONSTRUCTION