TOMAŠEGOVIĆ, Zdenko
1Ing. Z. Tomašegović i Ing. N. Lovrić, 1948: Komparativna ispitivanja nekih padomjera. Š.L. 7, s.231    PDF
2Ing. Z. Tomašegović, 1949: Sadašnje mogućnosti primjene fotogrametrije u šumarstvu. Š.L. 6-7, s.215    PDF
3ing. Z. Tomašegović, 1951: Savremena iskustva i rezultati šumarske fotogrametrije. Š.L. 5, s.193    PDF
4Tomašegović dr. Zdenko, 1954: Primjena fotogrametrije u šumarstvu Francuske. Š.L. 1, s.21     PDF
5Tomašegović dr. Zdenko, 1954: Stereometar kao visinomjer. Š.L. 8, s.393    PDF
6Dr. Zdenko Tomašegović, 1956: Savjetovanje geodetskih stručnjaka FNRJ o snimanju aerofotogrametrijskom metodom. Š.L. 3-4, s.130    PDF
7Dr. Zdenko Tomašegović, 1956: Razmatranja o fotoplanu Turopoljskog Luga. Š.L. 5-6, s.154    PDF
8Dr. Zdenko Tomašegović, 1956: Da li je moguća inventarizacija šuma na osnovu fotoplanova?. Š.L. 7-8, s.217    PDF
9Dr. Z. Tomašegović, 1957: Primjena visinomjera Haga na strmim terenima. Š.L. 5-6, s.206    PDF
10Tomašegović Z., 1958: O problematici aerosnimanja šumskih površina.. Š.L. 1-2, s.27     PDF
11Tomašegović Z., 1958: Postdiplomski tečajevi na Poljopr. šumar. fakultetu u Zagrebu. Š.L. 3-4, s.138    PDF
12Dr Zdenko Tomašegović, 1961: Stereofotogrametrijska linearna taksacija. Š.L. 1-2, s.36     PDF
13Dr Z. Tomašegović, 1961: Ovisnost promjera d1,3 jele i smreke o širini krošnje i visini stabla.. Š.L. 7-8, s.254    PDF
14Dr Z. Tomašegović, 1961: Značenje aerosnimaka za uređenje bujica. Š.L. 9-10, s.368    PDF
15Tomašegović Z., 1962: Simpozij u Delftu. Š.L. 3-4, s.146    PDF
16Tomašegović Z., 1963: Primjena fotogrametrije kod šumsko-gospodarskih projekata. Š.L. 3-4, s.103    PDF
17Tomašegović Z., 1963: Pregled novijih sveučilišnih skripata i priručnika publiciranih u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.400    PDF
18Tomašegović Z., 1965: Koliko sc koristimo rezultatima fotogrametrijskih snimanja za potrebe šumarstva. Š.L. 11-12, s.523    PDF
19Tomašegović Z., 1967: Direktno određivanje distribucije površina gospodarskih jedinica po orografskim karakteristikama Aviografom B-9. Š.L. 1-2, s.54     PDF
20Tomašegović Z., 1968: O ekonomičnosti primjene fotogrametrije u šumarstvu. Š.L. 1-2, s.1     PDF
21Z. Tomašegović, 1971: Inventura drvne mase izmjerom uzorka, određenoga ždrijebom iz liste s taksacijskim informacijama (Nove mogućnosti za djelotvornu upotrebu aerosnimaka). Š.L. 9-10, s.277    PDF
22Tomašegović, Z., 1973: F. Loetsch, F. Zöhrer, K. E. Haller: Forest inventory (Volume II) ,.. Š.L. 9-10, s.406    PDF
23Tomašegović, Z., 1982: Uz osamdesetu godišnjicu života Prof. dr Nikole Neidhardta. Š.L. 11-12, s.435    PDF


                UNDER CONSTRUCTION