TOMAC, Zvonimir
1Tomac ing. Zvonimir, 1955: Specijalizirani pogoni u šumarstvu. Š.L. 5-6, s.194    PDF
2Ing. Zvonimir Tomac, 1956: Palerija u gospodarskoj jedinici Suho i izmjena vrsta. Š.L. 5-6, s.166    PDF
3Zvonimir Tomac, 1963: Razmatranja o fitocenološkoj terminologiji. Š.L. 7-8, s.305    PDF
4Tomac Z., 1965: Premjer kao indikator sječne zrelosti (osvrt na primjenu metoda W. Borela). Š.L. 1-2, s.49     PDF
5Tomac Z., 1966: Ispitivanje i utvrđivanje vremena prolaženja. Š.L. 5-6, s.281    PDF
6Z. Tomac, 1969: Prilozi problemu računanja vrijednosti šuma.. Š.L. 3-4, s.136    PDF
7Z. Tomac, J. Martinović, 1969: Opisi staništa u gospodarskim elaboratima .. Š.L. 5-6, s.210    PDF
8Tomac, Z., 1970: Uloga omjera smjese u određivanju smjernica gospodarenja (odnosno određivanja etata) pomoću tabela normalnih masa u prebornim šumama (Fagetum abietetosum croaticum Horv.). Š.L. 7-8, s.233    PDF
9Z. Tomac, 1971: Normalne, stvarne i druge drvne mase prebornih šuma kao jednoznačne, temeljne veličine u gospodarskim osnovama. Š.L. 11-12, s.436    PDF
10Z. Tomac, 1977: Zaštita čovjekove okoline i šumarski kadrovi.. Š.L. 8-9, s.391    PDF


                UNDER CONSTRUCTION