ŠULENTIĆ, Ferdinand (Ferdo)
1Ing. F. Šulentić, 1941: Državna šumska režija i stanje u kojem se nalazi.. Š.L. 10, s.435    PDF
2ing. F. Šulentić, 1951: Prilog unapređenju proizvodnje sandučara. Š.L. 7, s.255    PDF
3ing. F. Šulentić, 1951: Upotreba i raspored strojeva u proizvodnji sanduka. Š.L. 11, s.373    PDF
4Ing. F. Šulentić, 1952: Upotreba i raspored strojeva u sandučarama za proizvodnju sanduka za voće. Š.L. 8, s.264    PDF
5Ing. Ferdo Šulentić, 1956: Provjeravanje procjena industrijskih sječina. Š.L. 5-6, s.170    PDF
6Šulentić F., 1964: Problematika gospodarenja šumama na području Gorskog Kotara i Like.. Š.L. 5-6, s.245    PDF
7Šulentić F., 1967: Ekonomsko-financijska osnova gospodarenja kao sastavni dio šumsko-privredne osnove. Š.L. 7-8, s.311    PDF


                UNDER CONSTRUCTION