Š., Dalibor
1 Štorga, D., 2004: Primjena GIS-a pri izlučivanju sastojina prema dendrometrijskim parametrima. Š.L. 5-6, s.287    pdf
2 Novotny,V., I. Balenović, N. Medenjak, D. Štorga, D. Pošta, 2011: Istraživanje strukture starijih i starih sastojina obične bukve u gospodarskoj jedinici “Đurđevačka bilogora”. Š.L. 13, s.282    pdf


                UNDER CONSTRUCTION