ŠTEFANČIĆ, Andrija
1Štefančić, A., 1997: Udio drvnih sortimenata u volumenu krupnog drva do 7 cm promjera za hrast lužnjak, hrast kitnjak i poljski jasen - suši tip. Š.L. 9-10, s.479
2Štefančić,A., 1998: Udio drvnih sortimenata u votumenu krupnog drva do 7 cm promjera za običnu bukvu u jednodobnim sastojinama. Š.L. 7-8, s.329


                UNDER CONSTRUCTION