Š., Želimir
1Štahan, Ž., 1981: Drvo kao izvor energije. Š.L. 5-7, s.309    PDF
2Štahan, Ž., 1982: Savjetovanje o nacionalnim i regionalnim parkovima Jugoslavije. Š.L. 4-5, s.159    PDF
3Štahan, Ž., 2003: Alojzije Frković: Smeđi medvjed u primorsko-goranskoj županiji. Š.L. 3-4, s.183    PDF


                UNDER CONSTRUCTION