Š., Dragutin pl.
1Piše Drag. pl. Šram, učitelj matematike u Križevcih, 1895: Osvrt na članak „Praktična uporaba trigonometrije. Š.L. 2, s.64     PDF
2Piše Drag. pl. Šram, 1895: Odgovor na članak g. M. Puka u br. 4. „Šum. lista" od t. g.. Š.L. 5, s.197    PDF
3Piše prof. Drag. pl. Šram u Vukovaru, 1897: Nova methoda kubiranja deblovine stojećih stabala.. Š.L. 4, s.141    PDF


                UNDER CONSTRUCTION