ŠPOLJARIĆ, Vladimir
1Špoljarić ing. V., 1955: Ekskurzija članova šumarskog kluba u Novoj Gradiški u Osijek i Baranju. Š.L. 3-4, s.125    PDF
2Špoljarić V., 1967: 10-godiš. postojanja i djelovanja DITŠIDI Sl. Brod. Š.L. 3-4, s.154    PDF
3Špoljarić V. i Petrović F., 1968: Lavoslav Loger. Š.L. 11-12, s.478    PDF
4Vasung, M., Špoljarić, V., 1970: O šumama slavonske regije.. Š.L. 9-10, s.327    PDF
5Špoljarić, V., 1985: Životni put jedne generacije — diplomanata Šum. fakulteta u Zagrebu 1935 godine. Š.L. 9-10, s.519    PDF
6Špoljarić, V., 1985: Društvo ITŠDI Zagreb u posjeti drvnoj industriji »SLAVONIJA« u Slav. Brodu.. Š.L. 11-12, s.609    PDF
7Špoljarić, V., 1986: Antun — Tuna FERIĆ, dipl. inž.. Š.L. 3-4, s.169    PDF
8Špoljarić, V., 1989: JOSIP JOŽA PETERNEL, dipl. ing. šum. (1910—1988). Š.L. 9-10, s.549    PDF
9Špoljarić, V., 1992: FERDO ŠULENTIĆ, dipl. inž šum. 1907-1991.. Š.L. 1-2, s.107    PDF
10Špoljarić, V., 1992: IVO BOREVKOVIĆ, dipl. inž. šum. (1927-1992). Š.L. 11-12, s.578    PDF
11Špoljarić, V., 1992: VELIMIR IGRČIĆ, dipl. inž. šum (1921-1992). Š.L. 11-12, s.579    PDF
12Špoljarić, V., 1998: Franjo Petrović (1910 - 1998). Š.L. 1-2, s.127    PDF


                UNDER CONSTRUCTION