Š., Đuro
1Ing. D. Šokčević, 1939: Specijalno iskorišćavanje srednjedobnih slavonskih sastojina putem proreda.. Š.L. 4-5, s.205    PDF


                UNDER CONSTRUCTION