ŠOJAT, Miroslav
1M. Šojat , 1974: Mikrobiološka istraživanja tala nekih šumskih ekosistema u Hrvatskoj. Š.L. 7-9, s.325    PDF
2Šojat, M., 1980: Neki problemi analize mikroflore šumskih i drugih tala dilucionorn metodom na agrariziranim supstratima. Š.L. 5-6, s.233    PDF
3Šojat, M., 1985: Proučavanje mikroorganizama tla direktnim biološkim metodama. Š.L. 1-2, s.39     PDF
4Šojat, M., 1988: Neka mikrobiološka zapažanja u šumskim fitocenozama. Š.L. 1-2, s.76     PDF
5Šojat, M., 1988: Mikrobiološka istraživanja nekih šumskih tala direktnim metodama. Š.L. 7-8, s.361    PDF


                UNDER CONSTRUCTION