ŠKORIĆ, Vladimir
1 Dr. Škorić Vladimir (Zagreb), 1924: Fascijacije drveća i grmlja. Š.L. 2, s.55     PDF
2 Prof. V. Škorić, 1932: Dr. A. Ugrenović: Iskorišćavanje šuma. II. dio. Tehnologija drveta.. Š.L. 10, s.606    PDF


                UNDER CONSTRUCTION