Š., Jadranka
1Šalek-Grginčić, J., 2000: Uređivanje privatnih šuma hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) na području Uprave šuma Karlovac. Š.L. 3-4, s.123
2Šalek Grginčić, Jadranka, 2012: Šume i potraga za profitom. Š.L. 1-2, s.75     PDF


                UNDER CONSTRUCTION