S., Vjekoslav Slavko
1 Piše Vjekoslav Stublić, šum. pristav, upravitelj šumarije., 1895: Umjetno (ručno) pomladjivanja šuma kod prvobanske imovne obćine.. Š.L. 4, s.146    PDF
2 Piše Vj. Stublić, 1900: Kako da stanemo na put šumskim štetama, kod imovnih obćina bivše Krajine.. Š.L. 4, s.238    PDF
3 Napisao Vj. Stublić., 1900: Osvrt na članak : Kako da stanemo na put šum. štetama kod kraj. im. obćinah u broju 7. Š. l.. Š.L. 11, s.596    PDF
4 Piše Vj. Stublić, 1904: Misli i predloži za osnovu zakonske dozvole o preinaci, odnosno nadopunjenju nekih ustanova zakona od 15. lipnja 1873. i onoga od 11. srpnja 1881. ob imov. obćinama bivše hrvatsko-slavonske Vojne Krajine.. Š.L. 10, s.553    PDF
5 Vj. Stublić, 1905: Kako nam je čuvati šuma na Kordunu?. Š.L. 9, s.407    PDF


                UNDER CONSTRUCTION