STOJKOVIĆ, Mladen
1 Stojković, M., 1981: NIKOLIĆ, Nenad, dipl. inž.. Š.L. 1-2, s.103    PDF
2 Stojković, M., 1983: Šume grada Zagreba i zagrebačke regije. Š.L. 11-12, s.499    PDF
3 Stojković, M., 1985: Uz najstariji udžbenik iz područja uzgajanja šuma u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.586    PDF
4 Stojković, M., 1988: Besplatne sadnice (2). Š.L. 3-4, s.176    PDF
5 Stojković, M., 1989: Izložba »Drvo u Turopolju«.. Š.L. 3-5, s.191    PDF
6 Stojković, M., 1990: Novi tip protupožarnih grablji. Š.L. 11-12, s.546    PDF
7 Petrović, F.,Mesić, M., Stojaković, M., 1991: VOJISLAV VRANEŠ, dr. dipl. inž. šum. dipl. ekonomista. Š.L. 10-12, s.570    PDF
8 Stojković, M., 1995: Propadanje poljskog brijesta (Ulmus minor Mill. sin, Ulmus carpinifolia Suckow) u bivšem prigorsko-zagorskom području. Š.L. 5-6, s.183    pdf
9 Stojković, M.:, 1995: Proslava 50. godišnjice upisa na Šumarski fakultet. Š.L. 11-12, s.436    PDF
10 Stojković, M., 1996: Šumarsko društvo nakon 90 godina u Turopoljskom lugu. Š.L. 7-8, s.365    PDF
11 Stojković, M., 1997: Šumarsko društvo Zagreb u posjeti Šumariji Vrbovec. Š.L. 1-2, s.106    PDF
12 Stojković, M., 1997: Pavao Vojt, dipl. inž. (1922-1997). Š.L. 9-10, s.575    PDF
13 Stojković, M., 1997: Ante Krstinić, Anali za Šumarstvo 19/2 - Godina 1994. Genetika crne johe (Alnus Glutinosa (L) Gaertn.). Š.L. 11-12, s.681    PDF
14 Stojković, M., 1997: Šume i šumarstvo Argentine - predavanje prof. inž. Z. Laurića. Š.L. 11-12, s.684    PDF
15 Stojković, M., 1998: Način rasprave o gospodarenju državnim šumama u novinama 1928. godine. Š.L. 1-2, s.53     pdf
16 Stojković, M., 1998: Ekskurzija HŠD, ogranak Zagreb na područje sjevernog Velebita. Š.L. 11-12, s.578    PDF
17 Stojković, M., 1999: Stjepan Ogulinac, dipl. inž. šum. (1918 - 1998). Š.L. 1-2, s.90     PDF
18 Stojković, M., 1999: Šumarska knjiga na tržištu?. Š.L. 3-4, s.151    PDF
19 Stojković, M., 1999: Govor dr. Jure Šuteja u narodnoj skupštini 1928. god. o prilikama u šumarstvu. Š.L. 3-4, s.161    PDF
20 Stojković, M., 1999: Sibirski led u srcu. Š.L. 9-10, s.516    PDF
21 Stojković, M., 2000: Ekskurzije Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Zagreb na području uprava šuma Vinkovci i Bjelovar. Š.L. 9-10, s.616    PDF
22 Stojković, M., 2000: Rudolf Štraser, dipl. ing. šum. (1912 – 2000). Š.L. 11-12, s.752    PDF
23 Stojković, M., 2001: Poboljšanje protupožarne zaštite pomoću protupožarnih grablji. Š.L. 1-2, s.75     PDF
24 Stojković, M., 2002: Zvonimir Gudek (1924 - 2002). Š.L. 11-12, s.668    PDF
25 Stojković, M., 2003: Antun Tiljak (1914 – 2003). Š.L. 7-8, s.435    PDF
26 Stojković, M., 2004: Prilog tehnologiji gašenja šumskih požara. Š.L. 1-2, s.63     pdf
27 Stojković, M., 2005: Zdravko Rokoš (1924 – 2004). Š.L. 7-8, s.460    pdf
28 Stojković, M., 2007: Ivan Štimac, (1926 – 2007) . Š.L. 7-8, s.404    PDF
29 Stojković, Mladen, 2011: Dragutin Kiš (1924 – 2010). Š.L. 9-10, s.535    PDF
30 Mladen Stojković, 2017: RIZIČNI PROCESI INOVATORA. Š.L. 11-12, s.615    PDF


                UNDER CONSTRUCTION