STIVIČEVIĆ, Nikola
1 Ing. A. Stivičević, 1937: Uredba o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika.. Š.L. 1, s.29     PDF
2 Ing. N. Stivičević, 1937: Pregled šum. vegetacije u Hrvatskoj.. Š.L. 12, s.671    PDF
3 Ing. N. Stivičević, 1938: Uredba o organizaciji Ministarstva šuma u praktičnoj primjeni.. Š.L. 2, s.87     PDF
4 Ing. Nik. Stivičević, 1938: Osvrt na šum. skupštinu 1938,. Š.L. 12, s.649    PDF
5 Ing. N. Stivičević, 1940: P. F. Željeznov: Da li je bolja jesenska ili proljetna sjetva hrastovog žira u šumskim vrtovima?. Š.L. 6, s.334    PDF
6 Ing. N. Stivičević, 1940: Akademija nauka U. R. S. R. Kijev: Dendroflora U.R. S. R.. Š.L. 6, s.334    PDF


                UNDER CONSTRUCTION