S., Miloš
1 Ing. M. Stefanović, 1930: Geometrijska interpretacija grešaka pri računanju kubature trupaca.. Š.L. 6, s.285    PDF
2 Miloš P. Stefanović, 1932: Impregnisani i neimpregnisani pragovi.. Š.L. 7, s.460    PDF


                UNDER CONSTRUCTION