SPAIĆ, Ivan
1I. Spaić, 1948: Aviokemijsko suzbijanje štetnika hrastovih šuma. Š.L. 11, s.381    PDF
2ing. I. Spaić, 1950: Đuro Tomšić +. Š.L. 6, s.268    PDF
3I. Spaić, 1951: Zaštita bilja. Š.L. 11, s.380    PDF
4I. Spaić, 1951: A. Prisjažnjuk: Bolesti i štetočine semenja, drveća i žbunja i mere protiv njih. Š.L. 11, s.381    PDF
5I. Spaić, 1951: A. Prisjažnjuk: Štetočine i bolesti klijavaca i sadnica u šumskim rasadnicima i mjere suzbijanja. Š.L. 11, s.381    PDF
6I. Spaić, 1951: Ing. D. Tresiglavić : Kako ćemo sačuvati naše šume od požara. Š.L. 11, s.382    PDF
7Ing. I. Spaić, 1952: Institut za naučna šumarska istraživanja NR B. i H. Godišnjak I.. Š.L. 7, s.249    PDF
8Spaić ing. Ivan, 1955: Problematika zaštite šuma u NR Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.440    PDF
9Ing. Ivan Spaić, 1956: Suzbijanje potkornjaka zatrovanim lovnim stablima. Š.L. 3-4, s.86     PDF
10Ing. I. Spaić, 1957: Suzbijanje amorfe herbicidima. Š.L. 5-6, s.216    PDF
11Spajić I., 1958: Schwerdtfeger F.: Waldkrankheiten, Hamburg Berlin, 1957. (II. izdanje). Š.L. 1-2, s.72     PDF
12Spajić I., 1959: Prilog poznavanju larvalnog stadija gubara. Š.L. 4-5, s.129    PDF
13Spaić I., 1964: Predispozicija jasenovih stabala za napadaj malog jasenovog potkornjaka (Hylesinus fraxini Panz.).. Š.L. 1-2, s.10     PDF
14Spaić J., 1964: Pokusi suzbijanja potkornjaka na alepskom boru metodom prstenovanje.. Š.L. 5-6, s.226    PDF
15Klepac D. i Spaić I., 1965: Utjecaj nekih defolijatora na debljinski prirast hrasta lužnjaka. Š.L. 3-4, s.93     PDF
16Spaić I., 1966: Hruštevi u šumskim rasadnicima i kulturama. Š.L. 3-4, s.228    PDF
17Spaić I., 1966: Velika borova pipa. Š.L. 5-6, s.302    PDF
18Spaić I., 1966: Lisne uši šiškarice. Š.L. 7-8, s.375    PDF
19Spaić I., 1966: Borove ose pilarice.. Š.L. 9-10, s.439    PDF
20Spaić I., 1966: Arišov moljac tuljčar (Coleophora laricella Hb). Š.L. 11-12, s.539    PDF
21Spaić I., 1968: Neka ekološka opažanja i rezultati suzbijanja moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella F. R.). Š.L. 5-6, s.165    PDF
22I. Spaić, 1969: Suzbijanje moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella F. R.) 1968. god. u Gorskom Kotaru. Š.L. 1-2, s.13     PDF
23Dr I. Spaić, 1969: Stanje zaraze i suzbijanje moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella F. R.) u 1969. godini. Š.L. 11-12, s.387    PDF
24I. Spaić, 1969: Stanje zaraze gubara u Hrvatskoj prema brojnosti legala 1969/70. godine.. Š.L. 11-12, s.402    PDF
25I. Spaić, B. Britvec, 1971: Laboratorijska ispitivanja efikasnosti nekih sekticida protiv gusjenica gubara (Lymantria dispar L.). Š.L. 3-4, s.84     PDF
26I. Spaić, 1971: Terenska istraživanja efikasnosti Metationa i Dipterexa protiv gusjenica gubara. Š.L. 11-12, s.419    PDF
27Spaić, I., 1972: Entomološki motivi u filateliji. Š.L. 3-4, s.125    PDF
28I. Spaić, 1974: O sušenju hrastika. Š.L. 7-9, s.273    PDF
29I. Spaić, 1977: Pokusi suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) s jednom novom vrstom insekticida. Š.L. 1-2, s.21     PDF
30I. Spaić, 1977: Pokusi suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) uz pomoć seksualnog atraktanta Disparlure. Š.L. 10-12, s.461    PDF
31I. Spaić, 1978: Suvremena zaštita šuma.. Š.L. 1-3, s.71     PDF
32Spaić, I., 1982: SCHWENKE, W.: Leitfaden der Forstzoologie und des Forstschutzes gegen Tiere. Š.L. 4-5, s.174    PDF


                UNDER CONSTRUCTION