S., Eduard
1E. Slapničar, 1881: Poučno putovanje slušatelja III. šum. tečaja na kr. šum. učilištu križevačkom god. 1880. u Češku. Š.L. 1, s.6     PDF
2priobćuje Slapničar, 1881: Pripomenak o lugarskom osoblju. Š.L. 3, s.125    PDF
3Piše kot. šumar E. Slapničar, 1885: Osvrt na tehničku uporabu bukovih šuma i proizvadjanje bukovih dužica.. Š.L. 6, s.249    PDF
4???, 1890: Uredjenje šuma imovne obćine Križevačke.. Š.L. 9-10, s.417    PDF
5Piše E. Slapničar, bivši taksator križev. imovne obćine, 1902: Još nešto: „O načinu procjene goriva u našim proredama".. Š.L. 5, s.280    PDF


                UNDER CONSTRUCTION