S., Miroslav
1Slabak, M., 1973: Posjet sajmu šumarske opreme u Jönköpingu (Švedska) s osvrtom na stanje u nas. Š.L. 9-10, s.396    PDF


                UNDER CONSTRUCTION