SIMUNOVIĆ, Milivoje
1Ing. M. Simunović, 1957: Pošumljavanje na terase u degradiranoj zoni Krša. Š.L. 1-2, s.1     PDF
2M. Simunović, 1976: Organizacija zaštite šuma od požara na dubrovačkom području. Š.L. 1-2, s.74     PDF


                UNDER CONSTRUCTION