SEVER, Stanislav
1Bojanin, S., Sever, S., 1980: Komparativno ispitivanje raznih tipova traktora kod privlačenja tehničke oblovine u nizinskim šumama. Š.L. 3-4, s.117    PDF
2Sever, S., 1980: M. LIPOGLAVŠEK: Ergonomija. Š.L. 5-6, s.260    PDF
3Sever, S., 1980: Rječnik s područja iskorišćivanja šuma i šumskih komunikacija. Š.L. 9-10, s.447    PDF
4Sever, S., 1986: Mjeriteljski vjesnik o radioaktivnosti. Š.L. 5-6, s.229    PDF
5Sever, S., 1991: Prva konferencija IUFRO grupe P6.03 : Ekološka gospodarstvenost u šumarstvu. Š.L. 10-12, s.542    PDF
6Sever, S., 1996: Neka iskustva pri pokušaju opojmljenja strategije eksploatacije šuma u Hrvatskoj - zemlje u tranziciji. Š.L. 3-4, s.133
7Horvat, D., Sever, S., 1996: Rotositnidba - jedna metoda mehaniziranja prirodne obnove i njege sastojina. Š.L. 3-4, s.143
8Horvat, D., Sever, S., 1996: Neke tehničke značajke traktora za privljačenje drva u prorjedama sastojina brdsko-planinskog područja. Š.L. 3-4, s.157
9Goglia, V., Horvat, D., Risović, S., Sever, S., 1996: Sadašnjost i budućnost korištenja šumske biomase u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.163
10Sever, S., 1997: "Zaštita šuma i pridobivanje drva", Znanstvena knjiga 2. Š.L. 1-2, s.62     PDF
11Sever, S., 2002: Boško Vukmanović (1934 - 2002). Š.L. 3-4, s.246    PDF


                UNDER CONSTRUCTION