S., Anđelko
1Serdarušić, 1997: D. Klepac - Novi sistem uređivanja prebornih šuma. Š.L. 5-6, s.303    PDF
2Serdarušić, A., 1997: Primjedbe na "Zaključke 101. skupštine HŠD-a održane 9. svibnja 1997. godine" (1). Š.L. 9-10, s.539    PDF


                UNDER CONSTRUCTION