SARNAVKA, Roman
1 Ing. Roman Sarnavka (Srednje), 1923: Žica. Š.L. 9, s.555    PDF
2 Ing. Sarnavka Roman (Srednje), 1924: Nešto o stablima oštećenim šum. požarem. Š.L. 8, s.414    PDF
3 Ing. Sarnavka Roman (Srednje), 1924: Galeruca luteola (Mühl). Š.L. 12, s.628    PDF
4 Rom. Sarnavka, 1933: Isticanje dugoročnih ugovora i smanjivanje etata u bosanskim šumama.. Š.L. 3, s.163    PDF
5 R. Sarnavka, 1933: Kalkulacija šumske takse i poduzetnička dobit.. Š.L. 10, s.561    PDF
6 Ing. R. Sarnavka, 1943: Biljna štavila i štavljenje kože.. Š.L. 2, s.38     PDF
7 Ing. R. Sarnavka, 1943: O šumskim paužitcima i o njihovom izkorišćavanju.. Š.L. 10-12, s.281    PDF
8 Ing. R. Sarnavka, 1944: Izrađivanje opeka u poljskim pećima.. Š.L. 1-2, s.4     PDF
9 Ing. R. Sarnavka, 1949: Badan kao sirovina za proizvodnju biljnih štavila. Š.L. 3-4, s.83     PDF
10 Sarnavka ing. Roman, 1954: Intenzitet klijavosti kao efektivna vrijednost proklijalih sjemena. Š.L. 7, s.289    PDF


                UNDER CONSTRUCTION