SABOLIĆ, Juraj
1 J. Sabolić, 1950: Sa terenske školske prakse (Preborna sastojina na Adolfovcu u Zagrebačkoj Gori). Š.L. 9-10, s.415    PDF
2 J. Sabolić, 1951: Ekskurzija apsolvenata zagrebačkog Poljoprivredno-šumarskog fakulteta. Š.L. 1-2, s.94     PDF


                UNDER CONSTRUCTION