S., Josip
1 Piše Josip Sabljak, 1889: O prepariranju i ispunjavanju ptica. Š.L. 9-10, s.430    PDF
2 Piše Josip Sabljak, šumar, 1891: Nadjevanje životinja.. Š.L. 9-10, s.421    PDF
3 Piše Josip Sabljak., 1892: Osvrt na naredbu od god. 1891. u pogledu izpita lugarskih kandidata.. Š.L. 9-10, s.429    PDF


                UNDER CONSTRUCTION