RUGOLE, Josip
1 Inž. J. Rugole, 1931: Opšte prilike šumarstva Južne Srbije s osobitim obzirom na iskorišćavanje suvata.. Š.L. 11, s.580    PDF
2 Inž. Josip Rugole, 1934: Iskorištavanje državnih šuma Južne Srbije u vlastitoj režiji. 1913-1933.. Š.L. 4-6, s.275    PDF
3 Inž. Josip Rugole, 1934: Iskorišćavanje državnih suvata u Južnoj Srbiji 1913-1933.. Š.L. 4-6, s.301    PDF


                UNDER CONSTRUCTION